Ceny v troch hraniciach sú dostupné do vyčerpania zásob. 

Stav k 26. 9. 2022:

V Prešove (KOCR Severovýchod Slovenska - Námestie mieru 2, Prešov) sú dostupné ceny 1., 2. aj 3. hranice.
V TIC Svidník a v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči je dostupná 3. hranica. Ceny sú dostupné do vyčerpania zásob.
Pred návštevou zariadenia odporúčame si vopred overiť dostupnosť odmien, nakoľko stav sa priebežne mení. 

Pri prevzatí cien sa preukážte brožúrkou Legendarium s vyplnenými údajmi.

Výdajné miesta odmien: (Po kliknutí na názov zariadenia sa zobrazí stránka zariadenia, kde nájdete kontakty a otv. hodiny)
KOCR Severovýchod Slovenska, Nám. mieru 2, Prešov (pondelok - piatok 8.00 - 14.30 hod.)
Múzeum špeciálneho školstva, Levoča
Turistické informačné centrum Svidník (Ul. Sovietskych hrdinov 38)

Hranice odmien: (do vyčerpania zásob)

1. hranica: desiatový box a pero
5 nálepiek + 3 pečiatky
2. hranicaperačník a drevené jojo
10 nálepiek + 5 pečiatok
3. hranica: puzzle LEGENDARIUM 
15 nálepiek + 7 pečiatokgarant.hranice_pic