info

ℹ Dôležité info ➡odmeny sú odovzdávané iba dieťaťu, ktoré príde osobne so svojim denníkom dobrodruha ➡pred návštevou zariadení si vždy skontrolujte ich otváracie hodiny

➡ snažíme sa predísť akémukoľvek podvádzaniu a radi by sme vás vyzvali k čestnosti či už pri zbieraní nálepiek, tak aj pri preberaní odmien !