Informačná kancelária mesta Levoča

Informačné centrum Levoča poskytuje informácie o regióne, atrakciách, pamiatkach, kultúrnych podujatiach, múzeách, športe, ubytovacom a stravovacom servise i doprave. Medzi poskytované služby patrí predaj zahraničnej tlače, parkovacích/ telefónnych kariet.

Zdroj: www.levoca.sk