Zyndranowa

Obec Zyndranowa je už oddávna domovom etnika Lemkov, ktorých kultúra sa líši od iných etnických skupín žijúcich v Karpatoch. Práve tieto charakteristické črty zachytáva Múzeum lemkovskej kultúry, v ktorom sa nachádza etnograficko-historická expozícia a artefakty pripomínajúce bojové operácie na Dukle počas 2. svetovej vojny.

Zyndranowa je obec, nachádzajúca sa v srdci Nízkych Beskýd, tesne pod hlavným hrebeňom Karpát, asi 2 km od Dukelského priesmyku. Mesto bolo založené pred rokom 1399. Počas oboch svetových vojen bola Zyndranowa vážne poškodená. Kedysi bolo mesto považované za hlavné mesto východného Lemkosa.

V roku 1897 bol v obci postavený gréckokatolícky kostol na krížovom pláne, ktorého architektúra pripomína hutsulskú architektúru. Chrám prežil obe svetové vojny, no bol značne poškodený. Preto úrady Lemkózom, ktorí sa vrátili z vysídlenia sľúbili povolenie postaviť nový kostol. Tento sľub nebol dodržaný a po viac ako 20 rokov sa služby konali v tzv. okresnom dome. Až v roku 1985 bol postavený nový, tehlový, pravoslávny kostol sv. Mikolaja, ktorý je chrámom miestnej farnosti. Bol to prvý kostol, postavený v regióne Lemko po druhej svetovej vojne.

Múzeum lemkovskej kultúry

Múzeum vzniklo v roku 1968 z iniciatívy rodáka zo Zyndranowej – Teodora Gocza – s cieľom zachovať kultúru Lemkov žijúcich na týchto miestach do roku 1947. Zaujímavosťou skanzenu je dom pochádzajúci z roku 1860, v ktorom môžete nájsť mnohé pamiatky z územia Lemkov: stajne, sýpka, kaplnka, cigánska kováčska dielňa, veterný mlyn, studňa. V skanzene sa taktiež nachádza aj židovský dom i expozícia prezentujúca pamiatky na boje, ktoré sa tu odohrávali pred koncom 2. svetovej vojny (Karpotsko-duklianska operácia).

  • GPS: 49°25'38.33", 21°43'3.99"