PRAVIDLÁ

  1. SÚŤAŽ LEGENDARIUM DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA TRVÁ OD 14. 6. 2024 DO 8. 9. 2024. ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE KOCR SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA. Do súťaže o vecné ceny a odmeny v 3 hraniciach sa môžu zapojiť deti od 0 do 18 rokov.

  2. Spolu môžeš nazbierať 15 nálepiek z trezorov + 40 druhov pečiatok za návštevu zariadení. To znamená až 55 lístkov s tvojim menom v záverečnom žrebovaní. Do žrebovania sa môžeš zapojiť aj s jediným súťažným lístkom.

  3. Súťažnú dvojstranu (str. 38 - 39) je potrebné odfotiť a zaslať e-mailom do 8. 9. 2023 (vrátane) na sutaz@legendarium.info. Následne budeš zaradený do veľkého záverečného žrebovania o super ceny pre celú rodinu. Jeden súťažiaci môže vyhrať jednu cenu v záverečnom žrebovaní.

  4. Brožúru LEGENDARIUM získaš s prvou súťažnou pečiatkou alebo na vybraných miestach. (Zoznam nájdeš na www.legendarium.info). Jeden súťažiaci môže vlastniť jednu súťažnú brožúru.

  5. REGISTRÁCIA: Zaregistruj sa na www.legendarium.info. Registráciu za dieťa vykoná rodič/zákonný zástupca. Je možné registrovať viac deti z jedného emailu. Vydávanie odmien a účasť v záverečnom žrebovaní sú podmienené registráciou.

  6. PEČIATKY LEGENDARIUM získaš za navštívenie vybraných zariadení. Pečiatku ti v zariadení orazia na str. 39 po uhradení vstupného poplatku/konzumného (podľa typu zariadenia). Pečiatky Legendarium sú unikátne a nemôžu byť nahradené inými pečiatkami. V zariadeniach v Prešovskom kraji nájdeš celkovo 40 druhov pečiatok. V niektorých zariadeniach získaš ten istý druh pečiatky. Rovnaké pečiatky sú považované za 1 lístok v žrebovaní.

  7. NÁLEPKY v trezoroch majú dve časti. Menšiu časť so súťažným ústrižkom je potrebné nalepiť na str. 38. Väčšiu časť s obrázkom si môžeš nalepiť na stranu s legendou. Jeden súťažiaci si môže z trezora vziať jednu nálepku. V prípade, že sa v trezore nálepka nenachádza, je potrebné sa pri trezore odfotiť a fotografiu s adresou zaslať na sutaz@legendarium.info. Nálepku následne pošleme poštou.

  8. Vo vybraných zariadeniach môžeš zistiť odpovede na úlohy označené symbolom (symbol otáznik). Ak sa ti podarí vyriešiť všetky úlohy správne, prepíš ich do súťažného formulára na webe www.legendarium.info, čím sa automaticky zapojíš do extra žrebovania o legendárnu cenu pre celú rodinu.

  9. ODMENY v 3 hraniciach: Vydanie odmeny je podmienené registráciou, aby sme ti jednoducho a rýchlo mohli odovzdať zaslúžené vecné ceny (viac na str. 4).

  10. UŽÍVAJ SI DOBRODRUŽNÉ LETO a množstvo výletov!

POZRI TIEŽ:

REGISTRÁCIAZaregistruj sa medzi legendaristov. Je to rýchle a jednoduché. Zároveň je registrácia potrebná pre vydávanie odmien a účasť v záverečnom žrebovaní.