Pozrite si prehľad výhercov kampane Legendarium 2023. Nájdete sa medzi nimi?

Výhercovia Legendarium 2023

Výhercovia budú postupne kontaktovaní emailom alebo telefonicky. Odovzdávanie cien prebehne 17. septembra na oslavách Svetového dňa cestovného ruchu na Hrade Šariš. Na podujatie sú pozvaní všetci účastníci kampane Legendarium, ktorí si chcú skrášliť nedeľu bohatým kultúrnym programom. 

Vyhodnotenie LEGENDARIA a Svetový deň cest. ruchu 2023Letná kampaň KOCR Severovýchod Slovenska s názvom LEGENDARIUM vyvrcholí v nedeľu 17. septembra 2023 na Hrade Šariš. Organizátori pripravili bohatý pro...

Žrebovanie sa uskutočnilo 11. 9. 2023 v sídle KOCR Severovýchod Slovenska (Námestie mieru 2, Prešov).