Odmeny v 3 hraniciach

ZBIERAJ ODMENY UŽ POČAS SVOJEJ DOBRODRUŽNEJ VÝPRAVY. Po dosiahnutí bodových hraníc získaš vecné ceny na výdajných miestach.

3 hranice_Legendarium 2024

Odmeny nájdeš na výdajných miestach od 17. júla 2024 do vyčerpania zásob.

Vydanie odmeny je podmienené registráciou. V zariadení sa pri vyzdvihovaní odmien preukáž brožúrou s vyplnenými údajmi a nazbieranými nálepkami + pečiatkami.

Výdajné miesta odmien: