Bosákova banka

Na rohu terajšej Hlavnej a Levočskej ulice bola v rokoch 1923 – 1924 postavená výstavná secesná budova, pôvodne určená na účely finančného ústavu. Jej stavbu viedol Ing. V. Glasz.

Budova má na nárožiach kryté kupoly. Na prednej fasáde bola vytvorená skulptúrna výzdoba s názvom Pokoj a láska, Hojnosť, Sporivosť a Veda. V zadnom trakte na dnešnej Levočskej ulici je skulptúrna alegória štyroch ročných období a pod ňou reliéf parolode, parnej lokomotívy a lietadla.

Budova dostala pomenovanie po Michalovi Bosákovi (1869 – 1937), slovenskom vysťahovalcovi z Okrúhleho, ktorý sa za krátky čas vypracoval na jedného z popredných amerických bankárov. V USA vlastnil niekoľko bánk a bol aj členom správnych rád viacerých bánk, napríklad Bank of Europe v New Yorku či First National Bank v Olyphante. Jeho podpis je aj na americkej desaťdolárovke.

Okrem toho M. Bosák podpísal 30. mája 1918 Pittsburskú dohodu, podľa ktorej malo mať Slovensko v budúcom česko-slovenskom štáte autonómne postavenie. V roku 1920 založil Americko-slovenskú banku v Bratislave, ktorá mala 9 filiálok. Jedna z nich bola aj v Prešove.

Bosákova banka je v súčasnosti v majetku OTP Banky a Národnej banky Slovenska.

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5