Drevený Kostol sv. Anny, Tatranská Javorina

Netypický dizajnový kostolík v malebnej tatranskej dedinke dal postaviť knieža Hohenlohe, jeden z najbohatších šľachticov, ktorý vlastnil rozsiahle územia v Tatrách. Kostolík je zasadený v nádhernom prostredí na okraji obce, obklopuje ho drobný cintorín a v diaľke sa týčia majestátne Belianske Tatry. Drevený kostol je katolícky napriek tomu, že jeho mecenáš bol protestant. 

Kostolík dal zasvätiť sv. Anne, patrónke lesnej práce. 

Knieža Christian Kraft Hohenlohe bol nemecký šľachtic, priemyselník, vášnivý poľovník a zároveň ochranca prírody (1848 – 1926). Vlastnil rozsiahle pozemky v Dolnom a Hornom Sliezsku, Maďarsku a vo Vysokých Tatrách. S ročným príjmom sedem miliónov mariek a imaním 151 miliónov mariek bol jedným z najbohatších nemeckých šľachticov. V roku 1879 kúpil od Salomonovcov časť Dunajeckého panstva – Nedeca, Bielovodskú a Javorovú dolinu, oblasť Javoriny, Lendaku aj časť Belianskych Tatier. To všetko za pol milióna korún. Neskôr dokúpil Vyšné Hágy s Mengusovskou, Batizovskou a Štôlskou dolinou. Majetok predstavoval okolo 15 tisíc hektárov pôdy, najmä lesných porastov, v ktorých choval poľovnú zver. 

 Pohľad na Havran od Tatranskej Javoriny. Foto: Jano Štovka, MQEP

Práve Tatranská Javorina bola hlavným sídlom správy jeho rozsiahleho majetku. V Javorine tiež zriadil pekáreň, vybudoval (dnes známy aj ako prezidentský zámoček Hohenlohe) a prevádzkoval dve lepenkárne na výrobu preglejky. Zamestnával množstvo pracovníkov, ktorí sa starali o chod jeho rozsiahleho majetku.

Na území, ktoré mu patrilo, najprv zakázal vstup turistom. Po nátlaku Uhorského karpatského spolku napokon určil turistické trasy a termíny návštevnosti. Neskôr sa stal členom Uhorského karpatského spolku. A aj napriek tomu, že jeho hlavným záujmom bolo poľovníctvo, územie ktoré spravoval, predstavuje jedno z najzachovalejších na území dnešného TANAP-u.

 Kostol sv. Anny, Tatranská Javorina. Jano Štovka, MQEP

V auguste 1903 dal knieža, síce evanjelik ale patrón, vysvätiť novopostavený katolícky drevený Kostol sv. Anny v Javorine. Vysvätil ho vikár Spišskej Kapituly Ferdinand Ferečka.

Drevený kostol je zasadený do krásnej prírody s výhľadom na Belianske Tatry. Vnútorný drevený interiér je pastvou pre oči, najmä keď sa do stien oprú lúče slnka. Na počesť kniežaťa je na čestnom mieste v chráme umiestnený erb rodu Hohenlohe. 

Kostolík obklopuje cintorín, na ktorom púta pozornosť veľká hrobka. Patrí správcovi Javoriny Eduardovi Kégelovi, ktorý zomrel v roku 1911. Hrobku mu dal na znak vďaky a úcty postaviť knieža Hohenlohe. Kégela si vážil natoľko, že mu ako prvému povolil uloviť zver po desiatich rokoch chovu bez jedinej poľovačky. Vľavo pred hrobkou správcu našli miesto odpočinku samotný Hohenlohe a jeho manželka, neurodzená katolíčka a poľská umelkyňa Otýlia Lubraniec-Dambská. Na cintoríne v hrobe s náhrobkom odpočíva aj známy maliar Tatier Jaroslav Votruba.

Kostol sv. Anny spolu s cintorínom, drevenou márnicou, hrobkou Kegelovcov a pomníkmi kniežaťa Hohenlohe a J. Votrubu sú národnými kultúrnymi pamiatkami. 

 Kostol sv. Anny, Tatranská Javorina. Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Lovecký zámoček Hohenlohe, Tatranská JavorinaDrevený zámoček z konca 19. storočia bol sídlom správy rozsiahlych majetkov kniežaťa Hohenlohe. Neskôr slúžil na reprezentačné účely najvyšších ústavných činiteľov, verejnosti ho sprístupnil prezident A. Kiska. PoliankovoGaléria Poliankovo vedie v Tatrách digitálny dialóg s planétou. V strednej Európe je unikátom. Múzeum Ždiarsky domŽdiar je rázovitá obec pod úpätím Belianskych Tatier so svojim typickým folklórom a tradíciami. Múzeum prevedie návštevníkov spôsobom života Goralov, k prehliadke patrí aj možnosť obliecť sa do ždiarskeho kraja.