Evanjelický kostol v Novom Smokovci

Asi 100 metrov poniže Kúpeľov Nový Smokovec sa nachádza evanjelický kostol, ktorý bol postavený v roku 1887. Hlavným iniciátorom jeho stavby bol Dr. Szontagh, no štedrými darmi prispeli aj viacerí jednotlivci, obce a evenjelické zbory. Projektantom a staviteľom kostola v neorománskom štýle s gotickými prvkakmi bol Gedeon Majunke. Pod kostolom ako ocenenie zásluh zriadili kryptu rodiny Szontagh. Tu boli pochované aj dve predčasne zosnulé manželky, dve maloleté deti a 6. decembra 1899 aj samotný dr. Mikuláš Szontagh.

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: Wikipédia – autor: Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY 3.0, https://lnk.sk/dtH3