Kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi

Drevená kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi Divotvorcovi bola postavená miestnymi obyvateľmi na pamiatku dávno existujúceho monastiera v Legnave. V roku 1755 bol príkaz od jedného z grófov na zbúranie kaplnky a postavenie novej, murovanej. Tá stojí dodnes. V súčasnosti vedie ku kaplnke iba neudržiavaná poľná cesta.

POZRI TIEŽ:

SulínkaV dnešnej uponáhľanej dobe sú tráviace ťažkosti častým problémom ľudí. Niektorí siahnu po tabletkách, iní po Sulinke. Táto minerálna voda nechýba na stole v mnohých Malá vodná elektráreň SulínMalá vodná elektráreň Sulín je v prevádzke od roku 1994 a vyrába ekologicky čistým spôsobom elektrickú energiu. Využíva prirodzený spád koryta rieky P...
  • Adresa: Legnava
  • GPS: 49°20'17.01", 20°50'51.14"