Kláštor františkánov, Prešov

Kláštor františkánov dopĺňa komplex Františkánskeho kostola v Prešove. Bol to pôvodne karmelitánsky kláštor, postavený na štvorcovom pôdoryse.

Hlavné priečelie poschodovej budovy kláštora má na prízemí jednoduchý vstupný portál, vedľa ktorého sa nachádza sekundárne osadený renesančný epitaf Krištofa Krónera z roku 1635.

Počas Tököliho povstania v roku 1682 bol kláštor značne poškodený. Rehoľníci vtedy museli mesto opustiť. Po ich návrate sa v rokoch 1708 – 1718 realizovala rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola a kláštora, ktorú viedol košický staviteľ Ján Tornyossi.

Františkánsky kostol a kláštor boli počas bombardovania sovietskymi lietadlami v roku 1944 poškodené. Z kláštora vtedy zostali iba ruiny. Rozsiahla rekonštrukcia oboch stavieb trvala tri roky a vyžiadala si veľké finančné náklady.

Po osudnej noci z 13. na 14. 4. 1950, kedy boli všetci rehoľníci v Československej republike internovaní, bol kláštor františkánom odobratý a ako majetok štátu bol po určitých stavebných úpravách určený na iné účely – slúžil najmä ako domov mládeže.

Kláštor františkánov sa stal pôsobiskom celého radu významných osobností, ktoré sa zapísali do našich dejín. Patril k nim literárny autor a popredný bernolákovec Jakub Vojtech Gazda, hudobný skladateľ a básnik Edmund Pascha, významný pedagóg a riaditeľ františkánskeho gymnázia v Prešove Konrád Xaver Király, maliar a reštaurátor Konrád Švestka, popredný predstaviteľ katolíckej moderny, básnik Rudolf Dilong či spisovateľ a redaktor Libor Mattoška.

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5., www.presov.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP