Kostol Matky Ustavičnej Pomoci, Stará Ľubovňa

Základný kameň posvätený pápežom Jánom Pavlom II. 22.apríla 1990. Kostol bol vysvätený 7. novembra 1993. Súčasťou kostola je aj zvonica dokončená v roku 2002. V nasledujúcich rokoch bol dokončený kláštor redemptoristov. Jeho dokončením vznikol zaujímavý sakrálny komplex.

Zdroj: www.staralubovna.sk

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk