Kostol Obetovania Pána, Orkucany

Kostol Obetovania Pána (pôvodne Očisťovania Panny Márie) bol pôvodne ranogotický z konca 13. storočia. Neskoršie bol prestavaný v barokovom štýle (1710). Klasicisticky bol upravený v roku 1847. Pri požiari v roku 1910 bol značne poškodený a potom opravený.

Pôdorys kostola tvorí jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom a predstavanou vežou. V presbytériu je pôvodná gotická krížová rebrová klenba s vyžľabenými klinovými rebrami, ktoré sa zasekávajú priamo do steny. Priestor medzi rebrami je vymaľovaný. V každom zo štyroch polí je jeden evanjelista so svojím symbolom. Na východnej strane presbytéria je pôvodné gotické okno s ostením a kružbami, z vnútornej strany zamurované.

Po požiari v roku 1910 dostala loď bohato vymaľovaný rovný strop. Fasády sú členené polkruhovo a zakončené veľkými oknami. Predstavaná veža má v strednej časti štrbinové okná. Horná časť s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami je nadstavená. Vo veži sú aj v súčasnosti umiestnené dva zvony. Na západnej strane stavby sú oporné piliere vytvárajúce malú predsieň.

Vnútorné zariadenie kostola je nové. Zo staršieho inventára sa nezachoval neskoro-barokový bočný oltár Narodenia s vrúbkovanými pilastrami, volutami a ružami z polovice 18. storočia. Pôvodne bola v kostole aj rokoková kazateľnica z obdobia okolo roku 1740, s obrazmi cirkevných otcov na parapete. Na povale boli fragmenty neskorobarokových plastík, ktoré, pravdepodobne, pochádzali z pôvodného hlavného oltára. Do súčasnosti sa v kostole zachoval rokokový kalich z roku 1763.

Dnes sa v kostole nachádzajú tri oltáre. Hlavný oltár Obetovania Pána pochádza z druhej polovice nášho storočia. Je na ňom socha Panny Márie s Ježiškom v náručí, ktorá drží v ruke košík s dvomi hrdličkami. Po stranách tohto súsošia sú sochy sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou bočného oltára Ružencovej Panny Márie je obraz, na ktorom je znázornené obetovanie Ježiša v chráme. Druhý bočný oltár je zasvätený sv. Jozefovi. Jeho súčasťou je taktiež obraz Sv. rodiny.

Zdroj: www.farnostsabinov.sk

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk

V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Hotel Torysa *** 2.15 km
  • Hoský hotel Šport Lysá 4.18 km
  • Hotel Javorná 4.18 km
  • Hotel Šomka ** 4.18 km
  • Šariš Park 7.62 km
Ubytovanie
  • Hotel Torysa *** 2.15 km
  • Hotel Šomka ** 4.18 km
  • Hoský hotel Šport Lysá 4.18 km
  • Hotel Javorná 4.18 km
  • Šariš Park 7.62 km
Výlety v okolí