Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica má svoj kostol od roku 1900. Kostol bol postavený na chotári, ktorý územne patril do Veľkej Lomnice a cirkevne prináležal pod správu rímskokatolíckej farnosti v Huncovciach. V roku 1968 došlo k rekonštrukcii a prístavbe kostola. V polovici osemdesiatych rokov bol v sanktuáriu inštalovaný nový kríž. V roku 2008 bol stvárnený aj liturgický priestor a postavený nový oltár, tabernákulum a kazateľnica.

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: www.rkctatry.sk