Kostol sv. Anny

Kostol sv Anny v Podolínci sa nachádza na mestskom cintoríne. Objekt bol postavený v troch stavebných etapách. Najstaršiu časť tvorí podkovitá románska stavba z 13. storočia, ku ktorej začiatkom 14. storočia pristavali ďalšiu centrálnu, oktogonálnu stavbu. Okolo roku 1600 pristavali na západnej strane pozdĺžnu loď, ktorú spojili s oktogónom vybúraním jeho troch západných stien. Apsida má pôvodnú románsku konchu a otvára sa do oktogónu štíhlym triumfálnym oblúkom. V oktogóne je neuplná kláštorná klenba bez rebier, vo vrchole s okrúhlym otvorom pre lano k zvončeku do vežičky. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. K južnej strane apsidy a oktogónu je pristavaná sakristia. Kaplnka nad polygónom je zastrešená kužeľovitou strieškou s laternou a cibuľkou. Objekt bol roku 1880 a 1970 reštaurovaný. Zdroj: www.podolinec.eu