Mestská radnica v Sabinove

Jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok Sabinova je historická radnica postavená na prelome 19. a 20. storočia v neogotickom slohu.

Budova vyhlásená aj za národnú kultúrnu pamiatku sa nachádza približne v strednej časti námestia a spoločne s neďalekým piaristickým gymnáziom predstavuje jednu zo svetských dominánt historického jadra Sabinova.

Sabinovská radnica do dnešných dní plní svoj pôvodný účel – je sídlom Mestského úradu.

Zdroj: www.vypadni.sk