Modlitebňa Bikur Cholim

Modlitebňu Bikur Cholim dal v roku 1929 vybudovať židovský spolok starostlivosti o chorých Chevra bikur cholim v centre mesta Bardejov.

Ide o jednoduchý objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský nápis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť. Najreprezentatívnejším priestorom synagógy je modlitebná sála.

Celý interiér zdobia dekoratívne ornamentálne maľby, ktoré sú spolu s pôvodným inventárom nemým, ale pôsobivým pamätníkom bardejovskej židovskej minulosti a jej tragického zániku počas holokaustu.

Synagóga prežila 2. svetovú vojnu bez poškodenia vďaka hrdinstvu Anny Koperniechovej, správkyni nežidovského pôvodu. V období komunistickej totality a aj po jej páde sa o synagógu zasa obetavo staral posledný príslušník bardejovskej židovskej komunity Maximilián Špíra.

Modlitebňa Bikur Cholim je vďaka tomu jednou z najlepšie zachovaných synagóg na Slovensku.Zároveň je tiež zapísana v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

V súčasnosti je modlitebňa vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO), ktorý pravidelne prispieva na obnovu a údržbu tohto cenného objektu.

Zdroj textu a titulnej foto: www.suburbiumbardejov.sk