Neptúnova fontána v Prešove

Neptúnova fontána v Prešove je jedinou zachovanou pôvodnou mestskou cisternou. Pred postavením vodovodu slúžilo občanom ako rezervoár úžitkovej vody desať podobných cisterien.

Až do čias Jozefa II. nesmeli okrem času trhov bývať v Prešove žiadni židia. Ako prvý tento zákaz úspešne porušil v druhej polovici 80. rokov 18. storočia bohatý haličský obchodník M. Holländer. Napriek vtedy už platným zákonom (zvláštny dekrét Jozefa II. dovoľoval židom usádzať sa v kráľovských mestách s výnimkou banských) proti jeho prítomnosti vystúpila mestská rada, ako i obchodnícky cech. Vďaka dobrým vzťahom s panovníkom sa mu podarilo v meste ostať, zakúpiť si dom, obchod a dokonca získať aj meštianske práva. Z vďačnosti dal potom postaviť v jednej z cisterien Neptúnovu fontánu.

Autorom sochy Neptúna s trojzubcom, obklopeného morskými živočíchmi, je košický kamenár a sochár Vincent Staviarsky (1784 – 1847), ktorý súsošie ukončil v roku 1826. Zreštaurované bolo začiatkom 90. rokov.

Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5

Titulná foto: www.gopresov.sk