NPR Šarišský hradný vrch

Národnú prírodnú rezerváciu tvoria lesy na hradnom vrchu. Šarišský hradný vrch sa vypína nad mestom Veľký Šariš ako samostatný sopečný kužeľ, ktorý vznikol počas vulkanickej činnosti v treťohorách. Vďaka svojej výhodnej polohe bol veľmi skoro osídlený. Našli sa tu stopy po pravekých lovcoch mamutov i po Slovanoch. Stredoveký feudálny hrad tu bol postavený na prelome 12. a 13. storočia.

Na strmých severných svahoch Šarišského hradného vrchu nájdeme chladnomilnejšie bukové a sutinové lesy. Južné svahy sú porastené teplomilnejším bukovo-dubovým lesom s javorom mliečnym, hrabom a lipou. Nájdeme tu aj chránené rastliny: veternica lesná (Anemone sylvestris), kosatec trávolistý (Iris graminea), zimozeleň menšia (Vinca minor).

Zo živočíchov tu žije napríklad rosnička zelená (Hyla arborea), jašterica živorodá (Lacerta vivipara), myšiak lesný (Buteo buteo) a sokol myšiar (Falco tinunculus). Z okolia sem zaletuje aj orol krikľavý (Aquila pomarina) a vzácna sova dlhochvostá (Strix uralensis).

Zdroj: www.sopsr.sk