Partizánsky bunker Vernár

Náučná lokalita na Hronkovej pozostáva s obnoveného "bunkra" (pozostatok opevnenia z čias II. svetovej vojny), a z dvoch informačných panelov, ktoré podávajú informácie o výstavbe partizánskych bunkrov počas Slovenského národného povstania a informácie o priebehu SNP vo Vernári a okolí.

Pôvodný bunker bol vybudovaný na Brehu (povyše dnešného kríža) v režií nového Miestneho národného výboru Vernár pre ženskú jednotku Sovietskej armády koncom marca 1945.

Dnes už možno len sem-tam nájsť nepatrné zvyšky po takýchto obranných objektoch okolo Vernára. Bunker so spojovacím zákopom a guľometným hniezdom na Hronkovej vybudovaný potomkami obrancov, je malou poklonou ich hrdinskému boju s fašizmom a Nacizmom počas slávneho Slovenského národného povstania.  

Zdroj: www.vernar.sk