Prírodná rezervácia Demjatské kopce

Prírodná rezervácia Demjatské kopce, za chránenú vyhlásená v roku 1982, sa nachádza vo východnej časti Šarišskej vrchoviny medzi Demjatou a Veľkým Slivníkom.

Tvoria ju vápencové kopčeky roztrúsené v poľnohospodárskej krajine, ktoré sú súčasťou bradlového pásma. Obklopené flyšovými vrchovinami významne zvyšujú diverzitu krajiny.

Na výhrevnom podklade sa vyvinuli teplomilné a suchomilné spoločenstvá. Zo vzácnejších drevín tu nájdeme drieň obyčajný (Cornus mas), dráč obyčajný (Berberis vulgaris) či brekyňu obyčajnú (Sorbus torminalis). Z bylín je to ľan tenkolistý (Linum tenuifolium), poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), astra spišská (Aster amelloides) a veternica lesná (Anemone sylvestris). Hadinec červený (Echium rubrum) – panónsky druh – tu má najsevernejšiu lokalitu na Slovensku.

Zdroj: www.sopsr.sk

Titulná foto: www.obecdemjata.sk

V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Bowling pub Duet 5.25 km
  • Penzión Farmer 6.83 km
  • Šariš Park 8.73 km
  • Steakhouse Preshow 9.66 km
  • Sypanec – Pizza & Bar 10.21 km
Ubytovanie
  • Penzión Farmer 6.83 km
  • Šariš Park 8.73 km
  • Sypanec – Pizza & Bar 10.21 km
  • Chata Čergov 10.28 km
  • Reštaurácia a penzión Zwicker 10.40 km
Výlety v okolí