Rodný dom Jána Adama Raymana

Ján Adam Rayman (* 23. 4. 1690 – † 23. 4. 1770, Prešov) bol lekár, infekcionista, imunológ, farmaceut a polyhistor, mestský lekár mesta Prešov a župný lekár Šarišskej župy.

V roku 1699 mu umiera otec Ján Rayman, lekárnik. Matka sa znovu vydala za Jana Samuela Willicha, s ktorým naďalej zveľaďovala lekáreň. Mladý J. A. Rayman teda vyrastal v lekárnickom prostredí. Absolvoval štúdium farmácie na prešovskom evanjelickom kolégiu. V štúdiu pokračoval na Leidenskej univerzite v Holandsku, kde absolvoval medicínu v rokoch 1709 – 1712.

V roku 1713 začal pracovať v Prešove ako mestský lekár. V roku 1714 sa oženil so Ž. Wachsmannovou, s ktorou mal neskôr 7 detí. Prevzal vedenie lekárne po nevlastnom otcovi, ktorý zomrel v roku 1710 na morovú epidémiu, ktorá vtedy zasiahla mesto. Zároveň viedol veľkoobchod s liečivami, exotickým ovocím a korením a tokajským vínom.

Vďaka jeho profesionálnym i ľudským kvalitám sa tešil medzi Prešovčanmi takej obľube, že mu mesto odpustilo platenie daní a bol prijatý do stavu šľachtického. V roku 1719 bol vymenovaný za člena cisárskej Leopodínsko-Karolínskej akadémie (ekvivalent dnešnej Akadémie vied).

V roku 1720 vykonal na vlastnej dcére očkovanie proti pravým kiahňam (Variola) vmasírovaním hnisu z kiahničky jej chorého brata do kožného rezu na ramene. Očkovanie v nasledujúcich rokoch s úspechom opakoval na viacerých pacientoch. Svetové prvenstvo je však v medicínskej literatúre priznávané anglickému lekárovi a fyziológovi Edwardovi Jennerovi, ktorý tieto pokusy vykonal nezávisle od J. A. Raymana o 76 rokov neskôr, v roku 1796. Jenner zaviedol aj pojem vakcinácia a vakcína, prvý použil termín vírus a prvý úmyselne vpichol predtým očkovanému dieťaťu infekčnú dávku vírusu, aby dokázal, že očkovaný človek na kiahne neochorie.

Rayman napísal za svoj život niekoľko desiatok lekárskych prác, najčastejšie o infekčných chorobách. Okrem pravých kiahní sa zaoberal aj bacilárnou dyzentériou, osýpkami, šarlachom, besnotou a jej prenosom zo zvierat na človeka a inými. Okrem medicíny, farmácie a obchodu sa Rayman venoval meteorológii (po prvýkrát v Rakúsko-Uhorsku pravidelne meral a zaznamenával dennú teplotu vzduchu), chémii (vykonával chemický rozbor minerálnych vôd podľa vlastných postupov) a ďalším prírodným vedám.

Jeho meno dnes nesie Reimanova ulica v Prešove (spája Masarykovu a Východnú), Fakultná nemocnica J. A. Raymana, Gymnázium J. A. Raymana a súkromné zdravotnícke stredisko Reimanus. Všetky uvedené inštitúcie sú v Prešove.

Zdroj: www.slovenskyportal.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Ing. Mgr. Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://lnk.sk/acAW

V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Double Tiffany 0.07 km
  • Hotel Carpe Diem**** 0.07 km
  • Reštaurácia Šarišská chiža 0.11 km
  • Staré dobré Mexiko 0.11 km
  • Apartmány Kolégium 0.11 km
Ubytovanie
  • Hotel Carpe Diem**** 0.07 km
  • Apartmány Kolégium 0.11 km
  • Penzión Átrium 0.14 km
  • Penzión Tavel 0.23 km
  • Penzión Time 0.25 km
Výlety v okolí