Snina

Okres, ktorý sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska. Miesto, kde uvidíte drevené sakrálne stavby, ktoré tu zanechala byzantská a rímska kultúra.  V okolí Sniny stretnete príjemných ľudí slovenskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti a vychutnáte si turistiku v Národnom parku Poloniny, ktorý vás očarí svojou divokosťou a krásou.

 Poloniny. Foto: Jano Štovka, MQEP

Drevené chrámy v okolí Sniny

Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Ide o unikátne stavby po stránke architektonickej i sakrálnej. Chrámy sa nachádzajú v obciach , , , , a .

 Drevené chrámy. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Kaštieľ v Snine je klasicistická budova, ktorá vznikla v roku 1781 prestavbou pôvodnej drevenej budovy pre grófku Teréziu van Dernáthovú. Dnes v kaštieli nájdete muzeálne expozície, galerijné výstavy a mestskú knižnicu. Veľmi obľúbená je pútavá muzeálna expozícia „OZVENY SNINY”, ktorá zachytáva tri ozveny dávnych čias.

 Sninský kaštieľ. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Múzeum v Zemplínskych Hámroch je vzdialené od mesta Snina 5 km. Je zriadené v kamennej murovanici – najstaršej budove v obci z 19. storočia, ktorá pôvodne slúžila na ubytovanie vedenia železiarní. Od polovice 19. storočia bola táto budova využívaná ako hostinec, neskôr ako obecný dom služieb. V múzeu sú inštalované stále expozície priemyselnej výroby a etnografie. Samostatné expozície sú aj v ďalších objektoch – v hámri expozícia kováčstva a hámorníctva a v replike štôlne v lokalite pod kameňolomom expozícia banskej činnosti. Múzeum je výnimočné najmä vystavenými strojmi, štôlňami, bucharmi a inými charakteristickými exponátmi.

 Zemplínske Hámre, múzeum. Foto: Jano Štovka

Observatórium je situované v oblasti s veľmi nízkou úrovňou svetelného znečistenia, vďaka čomu je mimoriadne vhodným miestom na astronomické pozorovania nielen pre verejnosť, ale i na odbornú prácu. V Observatóriu na Kolonickom sedle je umiestnený druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. V areáli sa nachádza aj planetárium, kde sa premieta virtuálna nočná obloha, filmy v celooblohovej projekcii a realizujú sa tu aj prednášky na rôzne astronomické témy.

 Astronomické observatórium. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Ide o jedinečnú kultúrnu pamiatku. Pod oltárnou časťou pravoslávneho Chrámu Voznesenia Hospodinovho sa nachádza krypta 1 025 vojakov z 1. svetovej vojny. V krypte je hrob s rozmermi 4 m (dĺžka) x 1,5 m (šírka) x 7 – 11 m (hĺbka). Krypta je otvorená 24 hodín denne. Pre návštevníkov je tu k dispozícii audio sprievodca, ktorý informuje nielen o krypte, ale aj o všetkom zaujímavom z Osadného.

 Krypta v Osadnom. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Nachádza sa na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou v Bukovských vrchoch. Najvyšším vrchom je Kremenec (1 221 m n. m.), ktorý sa nachádza na mieste, kde sa stretávajú hranice Poľska, Ukrajiny a Slovenska. 80 % tvoria lesy, kde prevládajú bukové porasty. Významnú časť plochy zaberajú lúky, ktoré sa nazývajú poloniny. Nachádza sa tu aj veľa endemitov či stádo zubra hrivnatého. Niektoré časti sú zapísané aj v zozname UNESCO.

 Poloniny – bukový prales. Foto: Jano Štovka, MQEP

Sninský kameň je prírodná pamiatka nachádzajúca sa v pohorí Vihorlatské vrchy nad obcou Zemplínske Hámre. Je súčasťou územia Vihorlatský prales, ktoré je Svetovým prírodným dedičstvom UNESCO. Prírodná pamiatka sa rozprestiera na ploche 5,59 ha.

 Sninský kameň. Foto: OOCR HZHŠ

Hámorský náučný chodník

Východiskom je obec Zemplínske Hámre. Chodník prechádza cez krajinnú oblasť Vihorlat a nachádza sa na ňom jedna trasa (6,8 km, prevýšenie 285 m), na ktorej je 14 zastávok. Chodník má prírodovedné, historické a banícke zameranie.

Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky

Východiskom je obec Remetské Hámre. Náučný chodník má tri trasy – časť 1 (okolo jazera Morské oko, 4 km), časť 2 (Morské oko – Sninský kameň, 4 km), časť 3 (Sninský kameň – Sninské rybníky, 8 km) s celkovou dĺžkou 24 km a prevýšením 490 m. Na trase je 10 zastávok. Chodník má prírodovedné, historické a ochranárske zameranie.

 Morské oko. Foto: Jano Štovka, MQEP

Prímestská rekreačná oblasť vzdialená 3 km od mesta Snina predstavuje biokúpalisko, ktoré využíva technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Návštevníci môžu okrem kúpania využívať rôzne ihriská na športové aktivity, detské ihriská, stravovacie a ubytovacie služby.

 Sninské rybníky. Foto: OOCR HZHŠ

Titulná foto: www.regionsnina.webnode.sk

POZRI TIEŽ:

  • Adresa: Snina
  • GPS: 48°59'15.03", 22°9'15.77"