characters-03

„Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje... Fíha, tak dnes si to stretnutie naplánovali o desať minút skôr ako včera. Zvyčajne sa stihnem aspoň trikrát Otče náš pomodliť. Nič to, pomodlím sa neskôr.“ Skonštatoval mních Aurel a vybral sa, tak ako vždy, potajme sledovať Iloima a Erineiku. Iloima, keby to náhodou niekto nevedel - bol pážaťom stropkovského hradného pána a Erineika zase mladou hradnou dámou. No a Aurel bol mních, ktorý sa viac ako modleniu, venoval svetským veciam. Oslavy, intrigy, špehovanie boli na rozdiel od ostatných mníchov, u neho na dennom poriadku. Asi i preto veľa kamarátov okolo seba nemal. Vlastne - nemal nikoho. Zo začiatku sa aspoň s Bohom dokázal hodiny rozprávať, no odkedy spozoroval Erineiku, všetko sa u neho zmenilo, i postoj k Bohu.  Erineiku, ale Aurel nijako neočaril a tak pri každom „náhodnom“ stretnutí mu nevenovala ani svoj pohľad.  A to Aurel ťažko znášal. Nebolo totiž dňa, aby pred spaním na to nemyslel. Všetko má ale hranice - a i Aurelova trpezlivosť. Tá zo stredy na štvrtok, kedy mimochodom mizerne spal, pretiekla a priviedla ho až ku krutému hradnému pánovi, ktorému všetko dopodrobna o Iloimovi a Erineike porozprával. Dovtedy, kým sa hradný pán spamätal a dal predviesť Iloimu i Erineiku k nemu, Aurel pod zámienkou spovede ich nalákal do lesa, kde ich vo vopred prichystanom úkryte schoval a zamkol. Hneď ako sa vrátil, pred všetkými vyhlásil, že milenci ušli do cudziny. Vraj ich osobne videl, ako utekajú. Hradný pán aj napriek jeho tvrdeniu vyhlásil pátranie. Ale márne, obaja boli dobre schovaní. V nedeľu, hneď po omši, keď už hľadanie ako tak utíchlo a mnohí sa zmierili s útekom Iloimu a Erineiky do cudziny sa vybral Aurel skontrolovať svoj úkryt. Len čo podišiel bližšie k nemu, uvidel ako sú drevené dvere odchýlené. Pridal preto do kroku, otvoril dvere na úkryte dokorán, ale okrem už mŕtveho Iloimu, tam nikoho nenašiel. Dobre tušil, že Erineike sa podarilo utiecť a že už isto o jeho činoch vie i hradný pán. Kľakol si preto na kolena a vrúcne, tak ako v začiatkoch svojej mníšskej služby, prosil o pomoc. No nestihol sa domodliť ani tretí Otče náš a už si po neho došla - v podobe vojakov hradného pána - spravodlivosť. A tá znela: za únos a vraždu - pochovanie zaživa! Odvtedy, už o ňom nikto nepočul, len raz jeden hrobár spomínal, že na Aurelovej hrobke videl vyškriabaný akýsi otvor. Ktohovie, možno cez  neho opäť sledoval Erineiku. A možnože niekoho iného. Beťárisko jeden... 

Tipy na výlety v okolí:

Sanktuárium Stropkov
Vyhliadková veža "Ščerbovka"
Vrch Baňa

Pečiatky nájdeš:

Kaštieľ Stropkov - Stropkov
Park zvierat - ZOO