1. Súťaž LEGENDARIUM Hravé leto trvá od 16. 6. 2023 do 3. 9. 2023. Organizátorom súťaže je KOCR Severovýchod Slovenska. Do súťaže o vecné ceny a odmeny v troch hraniciach sa môžu zapojiť deti od 0 do 18 rokov.
 2. Spolu môžeš nazbierať 15 nálepiek z trezorov + 40 druhov pečiatok za návštevu zariadení + 3 bonusy. To znamená až 58 lístkov s Tvojím menom v záverečnom žrebovaní! Do žrebovania sa môžeš zapojiť aj s jediným súťažným lístkom (v takom prípade sa nepočíta bonus za registráciu).
 3. Súťažnú dvojstranu (str. 38 – 39) je potrebné odfotiť a zaslať e-mailom najneskôr do 3. 9. 2022 (vrátane) na adresu: sutaz@legendarium.info. Následne budeš zaradený do veľkého záverečného žrebovania o super ceny pre celú rodinu! Víťazi budú kontaktovaní mailom/telefonicky, zoznam víťazov bude zverejnený na www.legendarium.info. Jeden súťažiaci môže vyhrať jednu cenu v záverečnom žrebovaní.
 4. Brožúru LEGENDARIUM Hravé leto získaš s prvou súťažnou pečiatkou alebo na vybraných miestach (www.legendarium.info - v turistických informačných centrách na území Prešovského kraja) do vyčerpania zásob. Jeden súťažiaci môže vlastniť jednu súťažnú brožúru.
 5. Registrácia: Zaregistruj sa na legendarium.info - REGISTRÁCIA. Za registráciu získaš prvý bonus! Registráciu za dieťa vykoná rodič/zákonný zástupca. Je možné registrovať viac detí z jedného emailu. Registrácia slúži výlučne na evidenciu, informácie nebudú poskytované tretím stranám. Vydávanie odmien a účasť v záverečnou žrebovaní sú podmienené registráciou.
 6. Bonusy: Prvý bonus získaš za registráciu. Po odoslaní registračného formulára sa zobrazí heslo, ktoré vpíšeš do kolónky BONUS - registrácia na str. 39.
  Druhý bonus môžeš získať na podujatí Vital Sport Prešov - 26. a 27. augusta 2023. Tretí bonus môžeš získať na výnimočných podujatiach, ktoré budú zverejnené na www.legendarium.info a na Facebookovom profile LEGENDARIUM.
 7. Pečiatky LEGENDARIUM získaš za navštívenie vybraných zariadení. Pečiatku ti v zariadení orazia na str. 39 po uhradení vstupného poplatku/konzumného (podľa typu zariadenia). Pečiatky Legendarium sú unikátne a nemôžu byť nahradené inými pečiatkami. V zariadeniach v Prešovskom kraji nájdeš celkovo 40 druhov pečiatok. V niektorých zariadeniach získaš ten istý druh pečiatky. Rovnaké pečiatky sú považované za 1 lístok v žrebovaní.
 8. Nálepky v trezoroch majú dve časti. Menšiu časť so súťažným ústrižkom je potrebné nalepiť na stranu 38. Väčšiu časť s obrázkom si môžeš nalepiť na stranu s legendou. Jeden súťažiaci si môže z trezora vziať jednu nálepku. V prípade, že sa v trezore nálepka nenachádza, je potrebné sa pri trezore odfotiť a kontaktovať organizátora súťaže na kontaktoch uvedených na www.legendarium.info.
 9. Odmeny v 3 hraniciach: Vydanie odmeny je podmienené registráciou, aby sme ti jednoducho a rýchlo mohli odovzdať zaslúžené vecné ceny.Viac info
 10. Užívaj si leto s legendami a krásne výlety! 

POZRI TIEŽ:

LEGENDARIUM 2023 Milý kamarát, opäť je tu leto a s ním pätnásť hrdinov, ktorí ťa pozývajú na skvelé výlety v Prešovskom kraji! Súťaž trvá od 16. júna do 3. septembra 2023. 

REGISTRÁCIA Zaregistruj sa medzi legendaristov. Je to rýchle a jednoduché. Za registráciu získaš prvý bonus. Zároveň je registrácia potrebná pre vydávanie odmien a účasť v záverečnom žrebovaní. Odmeny a cenyZbieraj odmeny už počas cestovania za legendami. A na záver ťa čaká veľké žrebovanie!