Vyhodnotenie kampane LEGENDARIUM

26. september 2021 11:00 - 16:00

Letná kampaň Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska s názvom LEGENDARIUM, vyvrcholí v nedeľu 26. septembra na Hrade Šariš. Organizátori pripravili bohatý program určený nielen pre účastníkov kampane, ale tiež pre širokú verejnosť.

Odovzdávanie cien výhercom, ktorý sa zapojili do záverečného žrebovania bude spojené s detskou diskotékou Uja Ľuba. Návštevníci Hradu Šariš sa počas celého dňa môžu zabaviť na skákacích hradoch, vyskúšať si maľovanie na tvár či pozrieť si vystúpenie sokoliarov. K dispozícii bude tiež cukrová vata a sladké perníky. Celé podujatie sa uskutoční na základe platných pandemických opatrení podľa COVID automatu v režime OTP.

plagat SDCR

Cyklo čajka Prešov zabezpečí pre malých aj veľkých cyklistov ďalší sprievodný program ako napríklad jazda na interaktivnom cyklotrenažéri, rôzne súťaže a jadzy cez prekážky.

Najúspešnejší ročník

Šiesty ročník kampane LEGENDARIUM bol podľa doterajších štatistík tým najúspešnejším. Do záverečného žrebovania sa zapojilo takmer 1 500 súťažiacich.

„Spomedzi týchto účastníkov sme vyžrebovali 51 výhercov, ktorí si od nás prevezmú rôzne zaujímavé ceny, ako napr. kolobežky, ďalekohľady, ale tiež rodinné pobyty či vstupy do aquaparkov. Tou najzaujímavejšou  výhrou je detský horský bicykel, ktorý do súťaže venoval hlavný partner kampane CykloČajka,“ prezrádza výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Len legendaristi, ktorí nám zaslali svoje odfotené denníky dobrodruhov a boli zapojení do záverečného žrebovania, navštívili vybrané lokality Prešovského kraja spolu až 27 388 krát. Jeden súťažiaci tak navštívil počas trvania kampane v priemere 18 lokalít zapojených do kampane.

„Tieto údaje  a  informácie od zapojených zariadení predstavujú reálne zvýšenie návštevnosti všetkých  lokalít, ktoré boli počas leta súčasťou kampane,“ dodáva Janoško.

Súťažiaci prichádzali do Prešovského kraja zo všetkých kútov a krajov  Slovenska. Legendarium prilákalo aj zahraničných návštevníkov. Mnoho ich bolo z Českej republiky, čo potvrdzuje fakt, že českí návštevníci tvoria najpočetnejšiu skupinu v rámci zahraničnej návštevnosti prichádzajúcej do Prešovského kraja. Zaujímavú skupinu tiež predstavujú súťažiaci zo Švajčiarska či Švédska. Celkovo bolo rozdaných viac ako 14 000 denníkov dobrodruhov.

Záujemcovia sa mohli zapojiť do súťaže od 25. júna do 12. septembra. Do Denníka dobrodruha mali možnosť nazbierať 15 nálepiek, ktoré našli v trezoroch v rôznych prírodných lokalitách Prešovského kraja. Druhá časť spočívala v zbieraní pečiatok. Celkovo 37 druhov sa nachádzalo v 53 kultúrnych zariadeniach, galériách a inštitúciách Prešovského kraja.

Vyhodnotenie kampane je symbolický spojené aj s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september. Konkrétny dátum osláv WTD (World Tourism Day) 27. september bol vybraný z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy WTO (World Tourism Organization), najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu. Načasovanie osláv WTD je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom WTD je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti.

Podujatie sa uskutoční na základe aktuálnych pandemických opatrení! Hrad Šariš sa nachádza v okrese Prešov, pre ktorý platí od 20. do 26. septembra 2021 1. stupeň ohrozenia (červená farba) COVID automatu. Podujatia sa budú môcť zúčastniť:

  • Plne zaočkované osoby
  • Osoby testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR 72 hod od odberu, antigénový test 48 hod od odberu)
  • Osoby, ktoré prekonali ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

Ďalšie opatrenia:

  • Deti do 12 rokov, ktorých rodičia sú očkovaní alebo negatívne testovaní nepotrebujú test ani očkovanie
  • Deti nad 12 rokov (platí to ako u dospelých osôb – očkovanie, test alebo prekonanie
  • Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 2 m
Vstupné na hrad Šariš
2 € pre dospelú osobu.
Deti ZŤP a dôchocovia - 1 €
Rodinné vstupné (2 dospelí a max. 3 deti) - 4 €

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Podujatie sa uskutoční na základe aktuálnych pandemických opatrení v režime OTP!

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

publicita

Pozri tiež:

Hrad ŠarišŠarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom