Chrám Nanebovzatia Panny Márie, Čemerné

Gréckokatolícky Chrám Nanebovzatia Panny Márie v mestskej časti Vranova nad Topľou Čemerné bol postavený v rokoch 1905 – 1910 v štýle tzv. uhorskej secesie podľa projektu architekta E. Lechnera.

Chrám bol postavený na mieste pôvodného barokového kostola z roku 1797. Staviteľ vychádzal pri budovaní z kombinácie podnetov maďarskej, východoslovenskej a sedmohradskej ľudovej architektúry a orientálnej symboliky.

Vnútorný priestor so starším ikonostasom a oltárom z roku 1892 je štýlovo upravený. Predstavaná veža je v hornej časti dekoratívne členená secesne aplikovanými prvkami východoslovenskej renesancie a ukončená byzantsko-orientálnou kupolou. Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z čias jeho stavby.

Zo starej barokovej stavby, zbúranej po roku 1903, sa zachovala jedna drevená lavica a ľudový obraz Nanebovzatia Panny Márie.

Zdroj: www.vranov.sk