Drevený kostol, Hervartov (UNESCO)

Rímskokatolícky drevený kostol sv. Františka z Assisi, zhotovený z červeného smreka, bol koncom 15. storočia postavený v gotickom štýle. Osadený je na malej vyvýšenine v strede obce Hervartov v bardejovskom okrese. Od roku 2008 je zaradený v zozname pamiatok UNESCO. 

Ide o najstarší a jeden z najzachovalejších drevených kostolov na Slovensku. Kostolík je ohradený kamenným múrikom s pilastrami, ktorý v návštevníkoch budí dojem malej pevnosti. Sakrálna stavba sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia, ktorého úpravou vznikol babinec. Súčasťou kostola je aj veža – zvonica.

Kým exteriér najstaršieho dreveného chrámu na slovenskej strane Karpát ostal nezmenený, interiér prešiel viacerými úpravami, ktoré mala na svedomí reformácia, rekatolizácia i barokový sloh. Plošné kompozície geometrických tvarov aj scény zo života svätých alebo mravoučné scény tvoria bohatú výzdobu vnútorných stien hervartovského kostolíka.

 Hervartov. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

V 70. rokoch 20. storočia boli po reštaurovaní obnovené pôvodné nástenné maľby z roku 1655 a 1805, dodnes patriace spolu s gotickými tabuľovými obrazmi k najcennejším častiam chrámového interiéru.

Kostolu dominuje oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, ktorý bol zrekonštruovaný v druhej polovici 90. rokov. Medzi ďalšie pamiatky patrí neskorogotický obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej.

Od roku 1968 je drevený kostol v Hervartove národnou kultúrnou pamiatkou. Spolu s ďalšími drevenými kostolíkmi Karpatského oblúka bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Pri kostolíku vzniklo Centrum služieb cestovného ruchu, v ktorom sa nachádza informačné stredisko.

Otváracie hodiny: Od pondelka do soboty v časoch 9-14.00 h. a v nedeľu od 14.00 h. Návštevu si vopred dohodnite na telefónnom čisle: 0918 678 260

Titulná foto: Jano Štovka, KOCR SVS