Evanjelický kostol v Levoči

Evanjelický kostol v Levoči je postavený v južnej časti námestia v mierne klesajúcom teréne. Jeho rozložitá hmota na centrálnom pôdoryse v tvare gréckeho kríža je ukončená polguľovou kupolou nesenou osembokým tamburom s radom termálnych okien.

Kostol je riešený v duchu klasicizmu. Postavený bol v rokoch 1823 – 1837 podľa návrhu levočského architekta Antona Povolného na mieste staršej drevenej stavby mimo hradieb.

V exteriéri dominujú vysoké, polkruhovo zaklenuté, navzájom pilastrami oddelené okná. Vstup zdôrazňujú kanelované pilastre vysokého rádu.

V interiéri sa na južnej strane nachádza mohutná klasicistická oltárna architektúra. V nej je umiestnený veľký oltárny obraz od levočského maliara Jozefa Czauczika predstavujúci Krista kráčajúceho po mori. Interiér je dotvorený iluzívnou architektonickou výmaľbou.

Na empore je chrámová knižnica a na balustrádovom zábradlí pôvodný tepaný kríž z roku 1713, ktorý pochádza z pôvodného kostola.

Zdroj textu a titulnej foto: www.levoca.sk