Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je jedinečná špecializovaná inštitúcia, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení na Slovensku. Múzeum funguje od novembra 1990 a sídli v budove v historickom jadre mestskej pamiatkovej rezervácie v Levoči. V máji 2017 otvorilo múzeum svoje brány v zrekonštruovaných priestoroch s novými, inovatívnymi a modernými expozíciami.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.

muzeum-spec-skolstav-levoca.jpg

Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.

Pôvodná expozícia levočského múzea priblížujúca Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku prešla výraznou premenou, vďaka ktorej sa stala atraktívnejšou pre súčasného návštevníka.

Podstatou je autentický a nevšedný zážitok. Návštevníci si môžu vyskúšať pohyb v kuchyni umiestnenej v tmavej komore, simulujúcej domácnosť nevidiciaceho, ktorý všetko spoznáva len prostredníctvom hmatu a zvuku. Nadrozmerný model ucha, s ušnicou vysokou takmer 160 cm, zasa približuje fungovanie ľudského sluchu.

Všetky informácie k exponátom sú nielen v slovenskom, anglickom jazyku, ale i Braillovom písme. K dispozícii majú návštevníci aj v súčasnosti obľúbené QR kódy, vďaka ktorým sa z mobilu alebo tabletu dozvedia ešte viac. Nepočujúci návštevníci majú možnosť vyžiadať si video sprievodcu v posunkovom jazyku.

Moderná, interaktívna stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov: 1. História 2. Knižnica a študovňa 3. Učebné pomôcky 4. Ľudské zmysly  

miestnos%C5%A5-venovan%C3%A1-%C4%BDudsk%C3%BDm-zmyslom.jpg

Súčasťou je špeciálna knižnica so študovňou s takmer štyritisíc knižnými titulmi. Tretia sekcia predstavuje učebné pomôcky využívané dnes i v minulosti, žiakmi špeciálnych škôl s rôznym druhom znevýhodnenia. Prehliadka sa končí v rozlohou najväčšej časti, venovanej ľudským zmyslom - hmatu, zraku, sluchu a čuchu. Návštevník ich spoznáva interaktívnou a zábavnou formou. Prostredníctvom otázok a odpovedí identifikuje jednotlivé vône, zvuky či obsahy tmavých otvorov. Uvedomuje si výnimočnosť, funkčnosť, dôležitosť ľudských zmyslov, ale aj zážitok, situáciu, ak niektorý zmysel absentuje.

Na pôde múzea sa tiež realizujú najrôznejšie výstavy, besedy, divadelné predstavenia či tvorivé dielne, v ktorých sú hlavnými hrdinami žiaci špeciálnych škôl regiónu. 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:
- zbierkotvornej,
- dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
- kultúrno-prezentačnej,
- výchovno-vzdelávacej a poradenskej.


V súčasnosti múzeum disponuje:
- modernou, interaktívnou expozíciou,
- depozitárom,
- archívom listinných dokumentačných materiálov,
- výstavnými priestormi,
- premietacou miestnosťou.

Rok 2020 je pre levočské Múzeum špeciálneho školstva v Levoči obzvlášť výnimočný. Začiatkom roka získalo titul Najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019, pripravilo novú ponuku múzejných, zážitkovo-edukatívnych programov a na jeseň chystá zaujímavú hmatovú výstavu Po stopách Gotickej cesty.

mss 30 rokov

ZDROJ a FOTO: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Video si môžes pozrieť: