Jaskyňa Aksamitka (Pieniny)

Jaskyňa Aksamitka je typická krasová jaskyňa nachádzajúca sa v bradlovom útvare Haligovských skál v Pieninskom národnom parku. V roku 1976 bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 je zaradená medzi národné prírodné pamiatky.

Na vzniku jaskyne Aksamitka sa výrazne podieľala voda, ktorá presakovala dovnútra krasového masívu. Jaskyňu charakterizujú chodby a rútivé a balvanité dómy. Priaznivé mikroklimatické pomery jaskyne poskytujú vhodné prostredie rôznym druhom netopierov.

Kvapľovú výzdobu poškodzovali a ničili generácie obyvateľov obce a návštevníkov. Kvôli ochrane jaskyne a zachovaniu jej biotických a abiotických hodnôt je v súčasnosti Aksamitka verejnosti neprístupná.

Zdroj: www.pieniny.sk

Titulná foto: V. Kunštárová, pienap.sopsr.sk

V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Goralský dvor - Haligovce 0.50 km
  • Penzión Pltník 4.35 km
  • Goralská reštaurácia u Petríka 4.37 km
  • KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka 4.44 km
  • Ubytovanie v Kláštore Kartuziánov 4.92 km
Ubytovanie
  • Goralský dvor - Haligovce 0.50 km
  • Kúpele Pieniny 3.43 km
  • Privát Sokolica 3.61 km
  • Obecný penzión Červený Kláštor 4.32 km
  • Penzión Pltník 4.35 km
Výlety v okolí