Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Starom Smokovci

Kaplnka Panny Márie Lurdskej v Starom Smokovci je prvým murovaným kostolíkom, ktorý dal postaviť veľprepošť zo Spišskej Kapituly v roku 1836 a bol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. Administratívne patril tento kostolík do farnosti v Mlynici. 29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla sa každoročne konala veľká púť z podtatranských obcí do Starého Smokovca. Táto tradícia sa udržala do začiatku 50-tych rokov, kedy boli tieto púte komunistickým režimom zakázané. V Súčasnosti je táto kaplnka zasvätená Lurdskej Panne Márii. Kaplnka je cez deň otvorená a pre veriacich je vhodným miestom na tiché sústredenie a modlitbu.

Zdroj: www.rkctatry.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: I, Doko – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/npvP