Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Spišská Stará Ves

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi je rímskokatolícky gotický kostol pochádzajúci z 2. polovice 14. storočia. Kostol bol upravovaný v 2. polovici 17. storočia a v roku 1772. Obnovený bol v roku 1928.

Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo presbytérium, obvodové murivo lode, sakristia a západná veža. Hlavný oltár je neskorobarokový, z roku 1765, so stĺpovou rokajami zdobenou architektúrou a bočnými ambitovými dverami na konklávnej stene.

V plytkých výklenkoch sú plastiky sv. Štefana kráľa a Ladislava, sv. Jána Krstiteľa a sv. Jozefa. Uprostred je obraz Nanebovzatia Panny Márie z polovice 19. storočia.

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry”. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

  • Adresa: 1. mája, 061 01 Spišská Stará Ves
  • GPS: 49°23'6.26", 20°21'40.93"
  • Email: info@spisskabela.sk
  • Kontakt: 052/4680520