Kostol sv. Cyrila a Metoda, Poprad

Základný kameň Kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade posvätil Svätý otec Ján Pavol II. v Bratislave v roku 1990. Hlavnú stenu kostola zdobí súsošie svätcov, ktorým je kostol zasvätený.

Realizácia stavby sa uskutočnila v rokoch 1993 – 1998. Konsekrácia kostola bola 26. 6. 1998.

Kostol sv. Cyrila a Metoda má železobetónový skelet, za čo bol v roku 1998 vyhodnotený ako stavba roka na Slovensku.

Kostol má v suteréne veľké priestory na rôzne sympóziá a prednášky. Nachádza sa tam veľká kongresová sála, miestnosť pre katechétov a farská knižnica s internetom. Na pravej strane kostola je Kaplnka sv. Jozefa.

Zdroj textu a titulnej foto: www.poprad.sk