Kostol sv. Jozefa, Podsadek

Kostol sa nachádza v mestskej časti Starej Ľubovne v Podsadku. Súčasťou kostola je zvonica postavená v roku 1991, ktorá nahradila drevenú zvonicu postavenú v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Inventárom zvonice je aj zvon, ktorý bol 2. júna 1964 prevezený do Podsadku z hradu Ľubovňa, kde bol dovtedy inštalovaný v jednej z rohových strieľni na vstupnom nádvorí hradu. Vrchný okraj zvona lemuje latinský nápis hovoriaci o tom, že zvon dala vyrobiť cirkevná obec hradu na čele s kapitánom Samuelom Heyraszom v roku 1789. Telo zvonu na jednej strane zdobí reliéf sv. Michala – patróna hradu a na druhej strane je latinský text menovite zachytávajúci úradníkov štátnej správy a samosprávy zo Starej Ľubovne a Podolínca. Podľa toho vieme, že richtárom Starej Ľubovne bol Michal Rembeczsky a richtárom Podolínca Johan Rubovits. Zvon bol vyrobený v Levoči majstrom Antonom Oberom.

Zdroj: www.staralubovna.sk

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk