Kostol sv. Juraja, Spišská Sobota

Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote je najstaršou stavbou na námestí a súčasne najvýznamnejšou pamiatkou v tomto mestečku.

Z pôvodného neskororománskeho kostola, ktorého vznik sa datuje do polovice 12. storočia, sa zachovali niektoré fragmenty – južný portál, obvodové múry lode a hranatá veža. V 15. storočí a začiatkom 16. storočia bol kostol vybavený gotickou výzdobou s piatimi gotickými oltármi.

Hlavný Oltár sv. Juraja z roku 1516 je dielom Majstra Pavla z Levoče. Vľavo od hlavného oltára sa nachádza najstarší Oltár Panny Márie z roku 1464, ktorého autor je ale neznámy. Na Oltári sv. Antona pustovníka z roku 1503 sú výnimočné maľby na krídlových tabuliach.

Zo 17. storočia je v kostole dominantný organ, organová skriňa a baroková kazateľnica z dielne P. Grossa.

V bezprostrednej blízkosti Kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote sa nachádza zvonica, ktorá bola postavená v rokoch 1588 – 1589.

Zdroj: www.poprad.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP