Kostol sv. Petra a Pavla, Stará Lesná

V roku 1294 sa začalo s výstavbou zvonice, bola to románska veža s malou kaplnkou. Okolo roku 1457 bol k zvonici pristavený neskorogotický rímskokatolícky kostol, ktorý bol v roku 1793 prestavaný v barokovo-klasicistickom slohu. Hlavný oltár je neskorogotický krídlový z obdobia po roku 1520, barokizovaný v 18. storočí a doplnený koncom 19. storočia o sochu sv. Pavla. Pravý bočný oltár so sochou Madony je z roku 1480. Ľavý bočný oltár sv. Anny je zo 14. storočia.

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry”. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: Wikipédia – autor: Krzysztof Dudzik (User:ToSter) – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/tP14

  • Adresa: Hlavná 43, 059 52 Stará Lesná
  • GPS: 49°8'13.62", 20°18'22.67"
  • Web: https://www.staralesna.sk