Kostol sv. Vavrinca, Jakubovany

Rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca diakona v Jakubovanoch je jednoloďovou stavbou so štvorcovým presbytériom, ktoré má gotický pôdorys typu dedinských kostolov z čias okolo roku 1300.

Od čias svojho vzniku bol kostol niekoľkokrát obnovovaný. Pôvodne gotický kostol bol po roku 1716 zbarokizovaný, v roku 1856 opäť obnovený a v roku 1913 na veži secesne prestavaný. Z gotického rázu ostali čiastočne zachované vrstvy v obvodovom murive, a to najmä pri zamurovanom južnom portáli s lomeným oblúkom.

Fasáda kostola bola pri obnove v roku 1856 klasicisticky upravená segmentovo zakončenými oknami. Členená je nárožnými pilastrami. V roku 1913 doplnili fasádovú úpravu secesnými trojpásovými štítmi na veži.

Hlavný oltár je pôvodný, rokokový, s obrazom sv. Vavrinca diakona a s dvomi sochami cherubínov po stranách tabernákula. Pochádza zo 40. rokov 18. storočia. Dva bočné oltáre z roku 1856 sú vytvorené v klasicistickom štýle.

Kostol sv. Vavrinca v Jakubovanoch má zo západnej strany pribudovanú predsieň. Zo severu je pribudovaná prístavba, ktorej jedna časť slúži ako sakristia a druhá časť ako priestor pre veriacich.

Zdroj: www.farnostsabinov.sk

Titulná foto: www.obecjakubovany.sk

V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Hoský hotel Šport Lysá 3.49 km
  • Hotel Javorná 3.49 km
  • Hotel Šomka ** 3.49 km
  • Hotel Torysa *** 3.69 km
  • Šariš Park 7.30 km
Ubytovanie
  • Hotel Šomka ** 3.49 km
  • Hoský hotel Šport Lysá 3.49 km
  • Hotel Javorná 3.49 km
  • Hotel Torysa *** 3.69 km
  • Šariš Park 7.30 km
Výlety v okolí