Lesopark v Tovarnom

Lesopark v Tovarnom je pozostatkom parku, ktorý bol v minulosti súčasťou kaštieľa grófa Hadik-Barkóciho. Park bol vybudovaný na spôsob anglického lesoparku so systémom cestičiek a poľovníckych chodníkov. Vysadené v ňom boli nielen tunajšie, ale aj introdukované dreviny.

Drevinové zloženie je veľmi pestré, pričom prevahu majú listnaté dreviny. Esteticky vysoko hodnotené sú staré exempláre dubov. Z botanického hľadiska sa v lesoparku nachádza vzácny cyklámen európsky, ktorý tu bol umelo vysadený už v roku 1905.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia lesoparku, ktorú realizuje Obecný úrad v Tovarnom – buduje sa náučný chodník, oddychové miesta a chodníky zdravia.

Zdroj: hornyzemplin3.webnode.sk

Titulná foto: www.tovarne.sk