Mestská zbrojnica v Levoči

Veľká rohová gotická budova na Mäsiarskej ulici slúžila mestu ako zbrojnica. Bola zreštaurovaná v 30. rokoch tohto storočia a dnes slúži ako depozitár Spišského múzea.

Oproti nej sa nachádza budova bývalého mestského pivovaru z polovičky 19. storočia.

Zdroj: www.ik.levoca.eu

Titulná foto: www.spisskemuzeum.com