Monastyr Krásny Brod

Jeden z najstarších monastierov a odpustových miest na Slovensku, označovaný aj ako „rusnácky Devín”, bol postavený v 14. storočí na mieste, kde sa zázračne uzdravil slepý žobrák.

Táto romantická zrúcanina je dnes častým cieľom výletov smerujúcich k blízkemu Čertovmu kameňu.

 Monastyr Krásny Brod. Foto: KOCR SVS

Obec Krásny Brod leží na území, ktoré bolo v minulosti významnou cestou z Uhorska a Podkarpatia do Haliča. Jedna z týchto ciest viedla aj cez Medzilaborce a Lupkovský priesmyk.

Teodor Korjatovič tu prišiel v 14. storočí so svojím vojskom na pozvanie uhorského vladára, aby ochraňoval štátne hranice. Spolu s ním prišli aj mnísi, ktorí sa podľa ľudového podania modlili za jeho úspech. Korjatovič im za ich morálnu podporu daroval veľké územie a pri kaplnke v Krásnom Brode dal vystavať drevený chrám a kláštor.

 Monastyr Krásny Brod – okolie. Foto: KOCR SVS

Zázračný prameň

Tradícia hovorí, že pri prameni, ktorý sa nachádzal v Krásnom Brode, sa zázračne vyliečil slepý pútnik Michal Spalinský, ktorý potom namaľoval obraz. Kláštor zasvätený Svätému Duchu sa tak stal miestom, kde sa ľudia chodili liečiť a neskôr aj stretávať na jarmokoch. Krásnobrodský kláštor sa stal významným centrom duchovnosti a kultúry.

Z pomsty vypáliť a z pokory nanovo postaviť

V 16. storočí patrilo toto územie Drugethovcom z Humenného, ktorí boli v tom čase kalvínmi. Valent Drugeth išiel v roku 1603 na sviatok Zoslania Svätého Ducha okolo kláštora, kde bolo mnoho ľudí, kvôli čomu sa mu splašili kone, koč sa prevrátil a gróf si zlomil ruku. Od zlosti prikázal monastier vypáliť. Ruka sa mu však dlho nehojila, a tak sľúbil, že ak vyzdravie, dá postaviť nový monastier, čo sa aj stalo. Keď sa vyliečil, obrátil sa na katolícku vieru a v roku 1605 kláštor obnovil.

V roku 1614 bol posvätený nový chrám, ktorý vybudovali pri kláštore. V rokoch 1708 – 1729 bol monastier viackrát spustošený a v rokoch 1752 – 1761 tu bol postavený nový veľký kláštor a murovaný chrám. V tom čase bola postavená aj nová kaplnka pre zázračnú ikonu, o ktorej sa tvrdí, že sa vždy zachránila z ohňa.

 Monastyr Krásny Brod. Foto: KOCR SVS

Krásnobrodský kláštor bol miestom noviciátu pre mladých kandidátov rehole bazliánov, ako aj filozofickej školy, na ktorej učili viacerí slávni profesori, akým bol napríklad Dr. A. Kocák, autor prvej gramatiky pre Rusínov. Pôsobil tu aj národopisec Anatolij Kralický, ktorý zbieral ľudové piesne, obyčaje a rozprávky, veľký historik Bazilovič a tiež národní buditelia, ako A. Pavlovič, A. Dobriansky či A. Duchnovič.

Počas prvej svetovej vojny bol Monastyr v Krásnom Brode zničený ruskými a rakúsko-uhorskými vojskami a odvtedy bol v ruinách. Rehoľa baziliánov vystavala nový kláštor, ktorý bol posvätený 2. júna 2002.

Odpustové slávnosti sa v Krásnom Brode konajú každoročne na sviatok Zoslania Svätého Ducha a Pokrovu – Ochrany Presvätej Bohorodičky.

Zdroj: www.grkatpo.sk, Wikipédia

Titulná foto: Jano Štovka

POZRI TIEŽ:

Miniskanzen MedzilaborcePôvabné dreveničky rusínskych domov, zrubový kostolík. Všetky domčeky sú v mierke zmenšenými replikmi tradičných rusínskych domov z okolia Medzilaboriec.
Kamjana – Čertov kameňČertov kameň poskytuje turistom nádherný výhľad na okolitý kraj i samotné mesto Medzilaborce. Pieskovcová skala je vyhľadávaná zvlášť pre vyrytý reliéf hlavy čerta z roku 1994.
V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Penzión Andy 3.27 km
  • Eurohotel Laborec 3.34 km
  • Reštaurácia Buena 3.42 km
  • Pizzeria Garfield 3.51 km
  • Penzión Ľudmila 8.75 km
Ubytovanie
  • Penzión Andy 3.27 km
  • Eurohotel Laborec 3.34 km
  • Rekreačné stredisko FALKO DANOVÁ 3.56 km
  • Penzión Ľudmila 8.75 km
  • Penzión Alexander 9.22 km
Výlety v okolí