Múzeum rusínskej kultúry Prešov

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove má celoštátnu pôsobnosť a je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku.

Múzeum poskytuje odborno-metodickú a vedecko-poradenskú pomoc študujúcej mládeži a záujemcom o rusínsku problematiku z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Je tiež konzultačným centrom pre Rusínov zo zahraničia.

Snahou zamestnancov múzea je postupne pripraviť viacjazyčný katalóg získaných exponátov, venovať náležitú pozornosť propagačným materiálom, snažiť sa získavať finančné prostriedky na činnosť múzea z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripravovať ďalšie aktivity v prospech múzea.

Aktuálne výstavy:

  • Drevené chrámy
  • Obrazy rusínskych umelcov
  • Dejiny Rusínov na Slovensku

Múzeum rusínskej kultúry je zapojené do projektu Legendarium 2022. Pečiatku získate po uhradení vstupného poplatku.

Múzeum rusínskej kultúry na Facebooku

Otváracie hodiny a vstupné

Zdroj: www.snm.sk

Titulná foto: Facebook – SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

POZRI TIEŽ:

PrešovMetropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.