Národná prírodná rezervácia Palotská jedlina

Národná prírodná rezervácia Palotská jedlina sa nachádza v katastrálnom území obce Palota, v okrese Medzilaborce, na výmere 157,15 ha. Na jej území platí 5. stupeň ochrany.

Pôvodné jedľové bučiny v NPR Palotská jedlina sú významnou a cennou zložkou lesov tejto oblasti. Zvlášť, keď ide o autochtónne prírodné lesy s pralesovitou štruktúrou, kde sa popri buku a jedli uplatňujú aj iné cenné listnáče. Odhadovaný vek porastov v rezervácii sa odhaduje na 140 rokov, u niektorých jedlí dokonca 200 rokov.

Pôvodné lesné porasty sú zároveň vhodným prostredím pre chránené a ohrozené druhy živočíchov, z ktorých v NPR Palotská jedlina žije napríklad slizniak karpatský, sova dlhochvostá, vlk dravý, rys ostrovid či medveď hnedý.

Z rastlín sú zastúpení predovšetkým typickí sprievodcovia bukového a jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa, a to kostrava horská, lipkavec marinkový, ostružina srsnatá či kostihoj srdcovitý.

V súčasnosti rezerváciou Palotská jedlina neprechádza žiaden turistický chodník, preto je vstup do nej prísne zakázaný.

Zdroj a titulná foto: chkovychodnekarpaty.sopsr.sk

POZRI TIEŽ:

Vojnový cintorín PalotaObec Palota je prihraničnou dedinou v okrese Medzilaborce. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza už z roku 1330. Neďaleko obce sa nachádza Lupkovský pries... MedzilaborceAk patríte medzi milovníkov umenia, okresné mesto Medzilaborce vás očarí Múzeom moderného umenia Andyho Warhola, ktoré ponúka druhú najväčšiu zbierkou...