Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura

Stebnícka Magura bola za prírodnú rezerváciu vyhlásená v roku 1964.

Prirodzené, v niektorých častiach až pralesovité porasty predstavujú unikátnu ukážku pôvodných rastlinných spoločenstiev vyšších polôch. Zastúpenie majú sutinové bukové javoriny, javorové a jedľové bučiny. Z drevín sú rozšírené jedľa biela, javor horský či buk lesný.

 Foto - Dominik Pračko, onlinebardejov.com

Pre územie prírodnej rezervácie Magura sú charakteristické papraďové porasty. Nachádzajú sa tu mnohé druhy papradín a chránená skopólia kranská.

Špecifickým prvkom je rozhlasový a televízny vysielač na vrchole Stebníckej Magury. Vysielač bol dokončený v roku 1975 a je vysoký 81 metrov.

 Stebnícka Magura s vysielačom na vrchole, Foto: Ladislav Farbula

 Vysielač na vrchole Stebníckej Magury

Turistická prístupnosť

Najvyšším vrchom v okolí Bardejova je Stebnická Magura, ktorú zdobí rozhlasový a televízny vysielač. Lokalita je zaujímavá aj tým, že sa nachádza v najmenšom pohorí na Slovensku – Busov. Na Stebnickú Maguru sa dostaneš po červenej turistickej značke. Výlet si môžeš obohatiť návštevou Hradu Zborov, ktorý sa nachádza len 0:35 h zo Zborovského podhradia.

Začiatok trasy: Zborov, Podhradie (320 m n. m.)

Koniec trasy: Stebnícka Magura (900 m n. m.)

Čas: 2:00 h

Vzdialenosť: 5,3 km

Stúpanie: ↗580 m

Klesanie: ↘ 0 m

Najvyšší bod: 900 m n. m.

Najnižší bod: 316 m n. m.

Zdroj: www.visitbardejov.sk

  • Adresa: Katastrálne územie: Stebník, Zborov
  • GPS: 49°21'45.57", 21°14'25.08"