NPR Kokošovská dubina

Kokošovská dubina bola vyhlásená za NPR v roku 1964. Rozprestiera sa na 20 ha v katastri obce Kokošovce. Chránené územie predstavuje výskumnú lokalitu pre lesnícke účely.

V Kokošovskej dubine rastie svetoznámy kokošovský dub, ktorý sa preslávil svojimi vynikajúcimi technickými vlastnosťami vhodnými pre drevospracujúci priemysel. Je to kvalitná odroda duba zimného, charakteristická tvárnymi rovnými kmeňmi.

Zdroj: www.sopsr.sk

Titulná foto: www.kokosovce.sk