Obchodný dom v Levoči – Waghaus

Obchodný dom v Levoči – Waghaus bol spolu so zlatníckymi dielňami časťou komplexu budov v parku. Pôvodne to bola škola, o čom svedčí erb oproti kostolu. Južný vchod budovy zdobí zasa mestský erb. V roku 1588 ju prebudovali na školu vyššieho typu. Nachádzala sa tu tiež mestská zbrojnica.

Budovy boli spojené do jedného celku v rokoch 1587 – 1588. Po prestavbe v rokoch 1810 a 1858 – 1862 slúžila ako reálne gymnázium, kasíno, cukráreň, reštaurácia či obytný komplex.

Obchodný dom v Levoči je dnes opäť zreštaurovaný a slúži Mestskému úradu.

Zdroj: www.levoca.sk