Pľaša

Národná prírodná rezervácia (NPR) Pľaša je vyhlásená od roku 1967 na ochranu pôvodného zachovalého komplexu lesných porastov pralesovitého charakteru s výskytom buka a prímesou javora, bresta a jaseňa na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

NPR Pľaša má výmeru 110,80 ha. Nachádza sa v katastrálnom území bývalej obce Ruské (v súčasnosti k. ú. Stakčín). Pôvodné prirodzené lesné porasty buka s prímesou javora horského, brestu horského a jaseňa štíhleho zaberajú najvyššie podhrebeňové svahy pod slovensko – poľským pohraničným hrebeňom a okolie kóty Pľaša (1 162,8 m n.m.). Na samotnom vrchole Pľaše sú bývalé obhospodarované lúky, kde sa zároveň nachádza západná hranica rezervácie. Ide o poloninské lúky s východokarpatskými a východokarpatsko-balkánsko-východoalpskými prvkami viazanými na lúčne stanovištia bezlesia. 

Mliečnik Sojákov

V NPR Pľaša dominujú bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy, v nepatrnom zastúpení pri vrchole sa vyskytujú aj javorovo-bukové horské lesy a na spodnom okraji zase lipovo-javorové sutinové lesy. Z hľadiska drevinového zloženia je dominantným druhom buk lesný, ktorý je dopĺňaný predovšetkým javorom horským, iba vtrúsene sa vyskytujú aj brest horský, jaseň štíhly, javor mliečny a jedľa biela. Na rozsiahlejší výskyt bresta v minulosti môže poukazovať pomenovanie Brestového potoka, ktorý tu pramení. 

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy v NPR Pľaša

Menej známa lokalita pralesa Pľaša je spolu s ďalšími pralesmi na hrebeni Bukovských vrchov súčasťou multilaterálnej série lokalít karpatských bukových pralesov a starých bukových lesov Európy, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Okrajom pralesovej lokality, zároveň okrajom prírodnej rezervácie a slovensko-poľskou hranicou po hlavnom karpatskom hrebeni prebieha značená  červená turistická trasa, takže možno do pralesa aspoň z jeho okraja nahliadnuť.  

Informačná tabuľa o NPR Pľaša na vrchu Pľaša

Pôvodný názov vrchu Pľaša údajne pochádza z valašského (rumunského) slova “Pleš” a znamená lysý (holý). Vrch Pľaša ponúka zaujímavý panoramatický kruhový výhľad na okolie. Môžeme odtiaľ pozorovať slovenské hory v diaľavách: ladné krivky Bukovských vrchov, Runiansku kotlinu s obcou Runina, lúky na Ďurkovci, ďalej Vihorlatské vrchy, Slanské vrchy a poľské Bieščady (Bieszczady). Za dobrých podmienok je z vrcholu vidno vyše 160 km vzdušnou čiarou vzdialené Vysoké Tatry a vrch Nízkych Tatier – Kráľovu hoľu (1 946,1 m n. m.).

Úsek hlavného karpatského hrebeňa Pľaša – Ďurkovec zachytený z Veľkej Poľany

Zdroj: www.nppoloniny.sopsr.sk

Zdroj foto: Marek Staško a archív NP Poloniny

Pozri tiež:

Národný park PoloninyNárodný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom
Poloniny - turistikaTuristika v Poloninách nemá dlhú tradíciu. Prvý zdokumentovaný pochod do tohto územia uskutočnil ukrajinský básnik a cestovateľ Jakiv Holovackyj v rok...
Karpatské bukové pralesyMedzinárodný výbor organizácie UNESCO 28. 6. 2007 zaradil slovensko-ukrajinské bukové pralesy medzi 166 lokalít svetového prírodného dedičstva. Karpatské bukové pralesy ako
V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Penzión Kremenec 12.38 km
  • Penzión Poloniny 17.40 km
  • Hotel Bystrá Snina 21.64 km
  • Reštaurácia Rozkvet 21.80 km
  • Reštaurácia Minos 22.30 km
Ubytovanie
  • Ubytovanie v obci Runina 4.96 km
  • Villa GOLD 8.85 km
  • Hostinec Beskyd 12.18 km
  • Penzión Kremenec 12.38 km
  • Ubytovanie v Uliči 16.79 km
Výlety v okolí