Podtatranské múzeum v Poprade

Múzeum pútavo prevedie návštevníka podtatranským životom od praveku až po súčasnosť. Nechýba expozícia venovaná neandertálcovi z Gánoviec. 

Podtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v r. 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi došlo v r. 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v r. 1886 Karpatského múzea v Poprade. V r.1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od r. 1961 Podtatranské múzeum). V r. 1978 získalo múzeum budovu v Spišskej Sobote, ktorá v súčasnosti tiež slúži na expozičné účely. V hlavnej budove na Vajanského ulici v Poprade je expozícia Poprad a okolie v zrkadle vekov o živote a prírode mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Návštevníkov už čoskoro čaká otvorenie novej expozície Kniežacia hrobka z Popradu. Ide o expozíciu venovanú unikátnemu nálezu - hrobke germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená drevená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého.

V pobočke Podtatranského múzea v Spišskej Sobote sa nachádzajú expozície Cechy a remeslá v histórii horného Spiša, Meštianske bývanie, expozícia venovaná sakrálnemu umeniu z obdobia 17. - 19. storočia. Medzi najcennejšie exponáty patria kovové náhrobné kríže remeselníkov s výraznými atribútmi remesla, Madona s dieťaťom zo Spišskej Teplice (14. stor.) a časť dreveného oltára s baníckym výjavom . V budove je umiestnená aj zbierka minerálov a tatranskej fauny a flóry.

Podtatranské múzeum má bohatú knižnicu (asi 17 000 zväzkov). Unikátna je napr. nemecká gramatika sanskrtu a učebnica turečtiny s priloženou paralelnou arabskou a perzskou gramatikou, staršie hebrejské vydanie známeho právnického diela Šulchan aruch (Prestretý stôl), ktorého autorom je palestínsky rabín Joseph Quaro žijúci v r. 1488-1578.

Zdroj: www.skrz.sk, http://www.muzeumpp.sk/