Prírodná rezervácia Mokré lúky pod Čertižným

Prírodná rezervácia Mokré lúky pod Čertižným je chráneným územím katastra obce Čertižné na výmere 1,36 ha. V terénnej depresii vedľa hospodárskej krajiny Laboreckej vrchoviny sa zachovali biologicky hodnotné slatino-rašelinové spoločenstvá, málo narušené ľudskými zásahmi.

Chránené územie tvoria podmáčané lúčne a slatinné spoločenstvá v rôznych postupných štádiach, krovité vŕby a porast jelše lepkavej. Medzi najvýznamnejšie chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín v rezervácii patria vachta trojlistá, iskerník veľký, rašelinníky, kruštík močiarny a vlhkomilné a mokraďové ostrice. Z krovitých vŕb sú zastúpené vŕba popolavá, vŕba ušatá a vzácna vŕba päťtyčinková.

Čertižnianske lúky vytvárajú vhodné podmienky aj pre vzácne a ohrozené živočíchy. Z vtákov je tu zastúpený trsteniarik obyčajný a sedmohlások obyčajný.

Zdroj textu a titulnej foto: www.certizne.eu

  • Adresa: Čertižnianske lúky, 067 52 Čertižné
  • GPS: 49°20'35.73", 21°50'21.2"
  • Web: https://www.certizne.eu/